Vergoeding van uw zorgverzekeraar

De zorgverzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Deze vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar. Een aantal behandelingen worden alleen vergoed vanuit de basisverzekering als uw zorgverzekeraar vóóraf een machtiging heeft afgegeven. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

 

Wij declareren bij alle zorgverzekeraars

 

Meer informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op www.allesoverhetgebit.nl.

 

Kostenbegroting

Wanneer u een uitgebreide behandeling moet ondergaan die meer dan € 250 kost, dan ontvangt u altijd een kostenbegroting van ons. Op die manier weet u vooraf de kosten en hoe deze zijn opgebouwd. Aan de hand van uw kostenbegroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om uw eigen bijdrage te bepalen.

 

Basisverzekering

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico. Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Kijk voor meer informatie op www.nza.nl.

Vergoeding prothetische zorg

Voor vergoeding van prothetische zorg gelden, per type prothese, de volgende algemene regels.

 

Volledige prothese

Onder een volledige prothese wordt verstaan een volledige bovenprothese, volledige onderprothese of beiden. De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten. De eigen bijdrage bedraagt 25 % van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

 

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 90% van de totale kosten. De eigen bijdrage bedraagt 10%.

 

Volledige prothese op implantaten

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient uw zorgverzekeraar vóóraf een machtiging af te geven. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

 

  • Een volledige onderprothese op implantaten: eigen bijdrage bedraagt 10%.
  • Een volledige bovenprothese op implantaten: eigen bijdrage bedraagt 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

 

Kosten implantologie

Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt kan het voorkomen dat tweemaal het eigen risico belast wordt. Wanneer het plaatsen van de implantaten niet doorgaat maar er wel foto’s zijn gemaakt dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Deze kosten worden dan niet vergoed vanuit basisverzekering.

 

Gedeeltelijke prothese

De kosten van een gedeeltelijke prothese of frameprothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor een gedeeltelijke prothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

 

Reparaties en rebasingen gedeeltelijke prothese of frame

De kosten van reparaties en rebasingen van een gedeeltelijke prothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

 

Reparaties en rebasingen implantaat gedragen prothese

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient uw zorgverzekeraar vóóraf een machtiging af te geven. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage. Een rebasing kent een eigen bijdrage van 10%.

 

Digitale prothese

De vergoeding voor een volledige digitale prothese (boven en/of onder) vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten. De eigen bijdrage bedraagt 25%.